مستند آب مایه انرژی

آیا میتوان از آب به جای بنزین استفاده کرد؟ در این مستند، مخترع جوان، علاءالدین جاسمی زرگانی چگونگی این مسئله را توضیح می دهد.

دانلود
نمایش آنلاین

نوشته شده توسطAdmin

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.